Vrijwilligers

SamenDoorSamen is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. We bieden uiteenlopende functies. Ligt jouw kracht in één-op-één begeleiding? Dan kun je aan de slag als maatje. Kom je juist beter tot je recht voor een groep? Dan kun je je inzetten als docent of coach. Haal je energie uit het ondersteunen van kinderen? Meld je dan aan als kindertaalcoach of bijlesdocent.

  • Maatje

  • Taalcoach

  • Studie-jobcoach

  • Rolmodel

  • Kindertaalcoach
  • Bijlesdocent

Maatje

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwillige maatjes. Als maatje spreek je één keer per week af met een statushouder. Tijdens deze ontmoeting staat integratie centraal en help je jouw maatje om zich thuis te voelen in Rotterdam. Enerzijds geef je begeleiding op formeel gebied; zoals het helpen met de Nederlandse taal of met de administratie. Anderzijds besteed je ook voldoende aandacht aan het sociale aspect, door met jouw maatje deel te nemen aan sociale en culturele activiteiten.

Op het moment dat jij je aanmeldt als maatje, willen wij jou eerst graag beter leren kennen in een intakegesprek bij ons op kantoor. Hierin vertellen we meer over SamenDoorSamen en horen we graag meer over jou. Vervolgens gaan wij op zoek naar een goede match voor jou. We letten hierbij op interesses, leeftijd en de wijk waarin je woont.

Als de match gemaakt is, gaan wij met je mee naar het eerste huisbezoek bij jouw maatje. Dit eerste bezoek draait om kennismaking, het stellen van doelen en het maken van afspraken. In de weken erna zal je één-op-één met elkaar afspreken. Natuurlijk kun je ten alle tijden om advies vragen aan je vaste contactpersoon bij SamenDoorSamen.
Een maatjestraject duurt minimaal een half jaar en maximaal een jaar.

Taalcoach

Het goed beheersen van de Nederlandse taal is noodzakelijk voor statushouders om te kunnen inburgeren. De deelnemers aan ons programma hebben les op een taalschool, maar vaak is dat niet genoeg. Ze willen daarom graag iemand ontmoeten met wie zij de Nederlandse taal kunnen oefenen. Lijkt het jou leuk om hierbij te helpen? Als taalcoach spreek je wekelijks af met de deelnemers en ga je aan de slag met taaloefeningen en huiswerk en besteed je met name veel aandacht aan spreekvaardigheid. Deze taalcoachingstrajecten duren maximaal drie maanden.

Studie- of jobcoach

Wij zoeken wij vrijwilligers die als studie- of jobcoach onze deelnemers willen ondersteunen richting studie of werk. Dit houdt in dat je een statushouder kennis laat maken met jouw werkveld en begeleidt bij het vinden van werk of studie. Voor dit onderdeel is het hebben van een netwerk van groot belang. Onze deelnemers hebben soms een steuntje in de rug nodig om daadwerkelijk die stap richting een werkgever of een opleiding te maken. Heb jij kennis van een bepaald vakgebied en vind je het leuk om dit aan de statushouders die graag willen werken in dit vakgebied over te brengen?

Rolmodel

Voor SamenDoorSamen is het samenwerken met ervaringsdeskundigen van groot belang. Dit zijn deelnemers met een vluchtelingenachtergrond die dankzij hun ervaringen en culturele achtergrond, bijdragen aan een compleet en meer effectief programma. Wij vinden het daarnaast belangrijk dat ons programma gedragen wordt voor- en door de doelgroep. Heb jij een vluchtelingenachtergrond en zet jij je graag in voor nieuwkomers? Meld je dan bij ons aan! Wij bieden ervaringsdeskundigen een opleidingsprogramma aan.

Kindertaalcoach

Kinderen van statushouders lopen een verhoogd risico op een taalachterstand en dit kan hun leermotivatie en verdere schoolloopbaan op een nadelige wijze beïnvloeden. Door de Nederlandse taalontwikkeling op jonge leeftijd adequaat aan te pakken, willen we graag taalachterstand voorkomen. Aandacht voor hun taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling in de eigen vertrouwde en veilige omgeving is hierbij van belang. Als kindertaalcoach ondersteun je het kind en kijkt breed op welke manier kinderen thuis meer gestimuleerd kunnen worden in taal. Het taalplezier van kinderen vergroten is een belangrijk doel. Daarbij ben je een coach voor de ouders, en streef je ernaar dat zij zelf blijvend een bijdrage kunnen leveren aan de taalontwikkeling van hun kinderen.

Bijlesdocent

Wil jij meer educatieve ervaring opdoen met kinderen met een vluchtelingenachtergrond? Dan is dit iets voor jou! Omdat kinderen van vluchtelingenouders onder de 18 jaar buiten de dienstverlening van vluchtelingenorganisaties vallen, willen we hen extra ondersteuning bieden. Deze kinderen kunnen vaak moeilijk meekomen door de nieuwe taal en hun ‘onderwijsgat’. Je gaat voor 12 weken aan de slag bij de scholier thuis met een vluchtelingenachtergrond. Daarbij staat het leerplezier van de kinderen voorop. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar (groep 3 t/m groep 8) wonende in Rotterdam. Tijdens de wekelijkse bezoeken bij het gezin geef je bijlessen in bijvoorbeeld taal, begrijpend lezen, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde of een ander basisschoolvak. Door middel van jouw bijlessen ondersteun je het kind in wat het nodig heeft. Je wordt door ons gefaciliteerd met trainingen en lesmateriaal. Daarnaast krijg je een coördinator vanuit de stichting die jou begeleidt en aan wie je vragen kunt stellen.

Lees meer