Subprogramma’s

Bij de subprogramma’s gaat het om meer specifiek aanbod; voor vrouwen, voor kinderen, of een programma gericht op het vergroten van emotionele assertiviteit. Deze programma’s zijn ontstaan door goed te luisteren en te kijken naar de vraag en behoefte van de doelgroep.

Vrouwenprogramma

Via diverse workshops, themabijeenkomsten en taalvaardigheidslessen zetten we in op verdere participatie en empowerment van vrouwelijke statushouders binnen het project. Door specifiek voor vrouwen toegankelijke activiteiten te organiseren, zorgen we voor een programma waarin ze in een veilige setting worden geïnformeerd, geïnspireerd en geactiveerd.

We letten hierbij op tijdstippen en locaties die hen passen, met thema’s ingebracht door de vrouwen en met additionele mogelijkheden voor kinderen.

Kinderactiviteiten

Kinderen van statushouderouders onder de 18 jaar vallen buiten de dienstverlening van vluchtelingenorganisaties daarom biedt SamenDoorSamen hen extra ondersteuning. Het aanbod is gericht op verminderen van educatieve achterstand, opvoedondersteuning en activiteiten gericht op het algemeen welzijn van de kinderen van statushouders. Dit in de vorm van bijleskoppels en taalcoaching.

Ervaringsdeskundigheid

Omdat de expertise van ervaringsdeskundigen voor ons onmisbaar is en wij hen de mogelijkheid willen bieden zich beter voor te bereiden op hun rol binnen onze verschillende activiteiten, bieden wij ervaringsdeskundigen een opleidingsprogramma aan.

SamenVeerkrachtig

Binnen dit traject organiseren wij diverse activiteiten gericht op het ontwikkelen van emotionele- en sociale weerbaarheid alsook praktische informatie binnen de nieuwe context waarin zij hun bestaan opbouwen.

Meer programma’s

SamenStarten

Hier is het doel om deelnemers op een hoger taalniveau te krijgen dat nodig is om mee te kunnen doen aan het algemene programma.

SamenActief

Hier is het doel het op orde brengen van de basis: taalontwikkeling, praktische voorwaarden voor bestaanszekerheid en huisvesting, basisvaardigheden voor opleiding of werk en het ontwikkelen van een sociaal netwerk.

SamenAanDeSlag

Hier is het doel het beschikken over de kennis en vaardigheden om uit te stromen naar een werkplek, een passende opleiding, een stage of vrijwilligerswerk met uitzicht op betaald werk.

SamenWerken

Hier is het doel het daadwerkelijk aan de slag gaan met werk/studie of ondernemerschap en beginnen met het opbouwen van een netwerk.