SamenWerken

SamenWerken richt zich op het zetten van stappen richting het daadwerkelijk meedoen in de maatschappij. Na het doorlopen van het traject SamenAanDeSlag zijn de statushouders klaar voor arbeid, studie, of ondernemerschap en kunnen we starten met de toeleiding naar studie en/of (vrijwilligers- of betaald) werk in een bepaalde branche. Tevens bieden wij een opleidingsprogramma gericht op duurzame toeleiding naar ondernemerschap.

SamenWerken

Wanneer duidelijk is dat de deelnemer klaar is voor de stap naar betaald werk, koppelen we hem of haar aan een werkcoach die expertise en een netwerk heeft in een bepaalde branche.

SamenStuderen

Studeren in Nederland is voor statushouders niet altijd makkelijk. De examens, de taal, het plannen van huiswerk en onbekendheid met de vakken maakt dat veel deelnemers zakken voor hun examens en onzeker worden. Wij ondersteunen hen dan ook met studiecoaches die samen met de deelnemer gaan studeren.

SamenOndernemen

In dit traject laten we statushouders kennis opdoen over ondernemen in Nederland. We begeleiden hen via maatwerkprogramma’s bij het opzetten van een eigen bedrijf.

SamenProgrammeren

In dit traject worden deelnemers opgeleid tot startende programmeurs/webdevelopers. Zij kennen de basis van de programmeertalen, beschikken over de benodigde hard- en soft skills en zijn onderdeel van een professioneel netwerk. Met deze kennis en kunde is er een basis gelegd voor een carrière als programmeur.

Meer programma’s

SamenStarten

Hier is het doel om deelnemers op een hoger taalniveau te krijgen dat nodig is om mee te kunnen doen aan het algemene programma.

SamenActief

Hier is het doel het op orde brengen van de basis: taalontwikkeling, praktische voorwaarden voor bestaanszekerheid en huisvesting, basisvaardigheden voor opleiding of werk en het ontwikkelen van een sociaal netwerk.

SamenAanDeSlag

Hier is het doel het beschikken over de kennis en vaardigheden om uit te stromen naar een werkplek, een passende opleiding, een stage of vrijwilligerswerk met uitzicht op betaald werk.

Subprogramma’s

Hier is het doel om bepaalde deelnemers binnen de doelgroep meer specifiek aanbod te bieden.