SamenStarten

SamenStarten is een voorprogramma voor deelnemers die op een laag Nederlands taalniveau zitten en hierdoor nog niet mee kunnen in ons reguliere programma. Om deel te kunnen nemen aan onze activiteiten is minimaal A1 niveau nodig. Dit voorprogramma moet hen klaarstomen om op dit niveau te komen. Het gaat hierbij om statushouders die tussen de 6 maanden en 5 jaar in Nederland zijn, taalniveau A0 hebben en geen scholing hebben gehad in land van herkomst. Vaak zijn zij wat ouder dan de gemiddelde deelnemer (45-50+). Zij hebben behoefte aan ondersteuning om mee te kunnen.

Na afronding van dit voorprogramma kunnen deelnemers doorstromen naar het traject SamenActief.

Laagdrempelige taalles

In een eerste blok krijgen de deelnemers gedurende acht weken een keer per week taalles gericht op woordenschat en het uitspreken van zinnen. Deelnemers maken kennis met het alfabet en cijfers en leren hun eerste woordjes uitspreken en korte zinnen formuleren.

Taal in de praktijk

Daarna volgen deelnemers een programma van acht weken, waarbinnen twee keer per week taal en praktijk worden gecombineerd.

Taalcoaching in kleine groepjes

Als laatste onderdeel binnen het traject worden deelnemers gekoppeld aan een getraind taalmaatje. Hij of zij gaat gedurende acht weken met twee tot drie deelnemers aan de slag met een specifieke taalwens, die zij gezamenlijk oefenen en in de praktijk brengen. Denk hierbij aan het oefenen van gesprekken met de dokter, solliciteren naar vrijwilligerswerk, het voeren van een gesprek met de Vraagwijzer, etc. Deelnemers formuleren hun eigen taalwens waarmee het taalmaatje aan de slag gaat.

Meer programma’s

SamenActief

Hier is het doel het op orde brengen van de basis: taalontwikkeling, praktische voorwaarden voor bestaanszekerheid en huisvesting, basisvaardigheden voor opleiding of werk en het ontwikkelen van een sociaal netwerk.

SamenAanDeSlag

Hier is het doel het beschikken over de kennis en vaardigheden om uit te stromen naar een werkplek, een passende opleiding, een stage of vrijwilligerswerk met uitzicht op betaald werk.

SamenWerken

Hier is het doel het daadwerkelijk aan de slag gaan met werk/studie of ondernemerschap en beginnen met het opbouwen van een netwerk.

Subprogramma’s

Hier is het doel om bepaalde deelnemers binnen de doelgroep meer specifiek aanbod te bieden.