SamenActief

SamenActief is een startpunt vanwaar wij deelnemers van kwetsbaar naar daadkrachtig kunnen begeleiden. Nieuwe Rotterdammers die de basis nog niet op orde hebben en die een laag taalniveau Nederlands hebben, stromen in bij dit traject. In SamenActief gaan statushouders samen met een maatje aan de slag met de taal, opbouw van een sociaal netwerk en de praktische voorwaarden om in Rotterdam een bestaan op te bouwen. Aan het einde van dit traject hebben zij hun basis op orde.

Maatje

Statushouders worden gekoppeld aan een maatje. Maatjestrajecten helpen statushouders hun netwerk te verbreden, hun taalniveau te verbeteren en gericht te werken aan activering.

Taalles

Laagdrempelige conversatielessen op niveau A1 en A2, waarbij de nadruk ligt op het voeren van gesprekken, het verliezen van de angst om de taal te spreken en het uitbreiden van de woordenschat.

Financiële administratie

Tijdens deze cursus wordt een methode gebruikt om statushouders, maar ook andere Rotterdammers, te ondersteunen bij de combinatie van het opbouwen van een sociaal netwerk, het verbeteren van Nederlandse taalvaardigheid en het vergroten van kennis over financiën en administratie.

Computerlessen

Gedurende zes tot acht weken leren statushouders, maar ook andere deelnemers uit de wijk, digitale vaardigheden en programma ́s te gebruiken, zoals Internet, e-mail en MS Office.

Schrijfcursus

Twee keer per jaar maken statushouders gedurende zes tot acht weken onder leiding van een professionele journalist de krant ‘De Nieuwe Rotterdammert’ (graag de krant lezen? Kijk bij onze krant!)

Sociale activiteiten

Het gaat hierbij om sociale activiteiten waarbij ontmoeten en de stad leren kennen centraal staan.

Meer programma’s

SamenStarten

Hier is het doel om deelnemers op een hoger taalniveau te krijgen dat nodig is om mee te kunnen doen aan het algemene programma.

SamenAanDeSlag

Hier is het doel het beschikken over de kennis en vaardigheden om uit te stromen naar een werkplek, een passende opleiding, een stage of vrijwilligerswerk met uitzicht op betaald werk.

SamenWerken

Hier is het doel het daadwerkelijk aan de slag gaan met werk/studie of ondernemerschap en beginnen met het opbouwen van een netwerk.

Subprogramma’s

Hier is het doel om bepaalde deelnemers binnen de doelgroep meer specifiek aanbod te bieden.