SamenAanDeSlag

SamenAanDeSlag is een traject waarin we een duurzame bijdrage leveren aan de sociale en economische participatie van deelnemers door een integrale aanpak. Voor nieuwe Rotterdammers kan gelden dat zij een relatief grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, door het ontbreken van noodzakelijke vaardigheden om snel te kunnen participeren. Zo weten we dat taalvaardigheid, opleiding en werkervaring in Nederland, kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt, gezondheid en sociaal netwerk van invloed zijn op de arbeidspositie van nieuwkomers. Ook contacten met Nederlanders zijn belangrijk voor het vergroten van de kans op werk. We ondersteunen deelnemers binnen dit traject daarom bij het ontwikkelen van de hard en soft skills die nodig zijn om in Nederland aan de slag te kunnen, op de arbeidsmarkt of in het onderwijs.

Toekomsttraining

De deelnemer volgt een zes weken durende Toekomsttraining. Na deze training heeft elke statushouder een op maat gemaakt toekomstplan.

Soft skills coaching

In een coachingstraject van acht wekelijkse bijeenkomsten over soft skills gaan deelnemers aan de slag met persoonlijke eigenschappen, sociale en communicatieve vaardigheden en persoonlijke gewoonten.

Hard Skills

Workshops waar de benodigde hard skills worden ontwikkeld. Het gaat hierbij om het opdoen van specifieke kennis en het ontwikkelen van vaardigheden die van belang zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt.

Meer programma’s

SamenStarten

Hier is het doel om deelnemers op een hoger taalniveau te krijgen dat nodig is om mee te kunnen doen aan het algemene programma.

SamenActief

Hier is het doel het op orde brengen van de basis: taalontwikkeling, praktische voorwaarden voor bestaanszekerheid en huisvesting, basisvaardigheden voor opleiding of werk en het ontwikkelen van een sociaal netwerk.

SamenWerken

Hier is het doel het daadwerkelijk aan de slag gaan met werk/studie of ondernemerschap en beginnen met het opbouwen van een netwerk.

Subprogramma’s

Hier is het doel om bepaalde deelnemers binnen de doelgroep meer specifiek aanbod te bieden.