Ons programma

SamenStarten

SamenStarten is een voorprogramma voor deelnemers die op een laag Nederlands taalniveau zitten en hierdoor nog niet mee kunnen in ons reguliere programma. Om deel te kunnen nemen aan onze activiteiten is minimaal A1 niveau nodig. Dit voorprogramma moet hen klaarstomen om op dit niveau te komen. Het gaat hierbij om statushouders die tussen de 6 maanden en 5 jaar in Nederland zijn, taalniveau A0 hebben en geen scholing hebben gehad in land van herkomst…

SamenActief

SamenActief is een startpunt vanwaar wij deelnemers van kwetsbaar naar daadkrachtig kunnen begeleiden. Nieuwe Rotterdammers die de basis nog niet op orde hebben en die een laag taalniveau Nederlands hebben, stromen in bij dit traject. In SamenActief gaan statushouders samen met een maatje aan de slag met de taal, opbouw van een sociaal netwerk en de praktische voorwaarden om in Rotterdam een bestaan op te bouwen…

SamenAanDeSlag

SamenAanDeSlag is een traject waarin we een duurzame bijdrage leveren aan de sociale en economische participatie van deelnemers door een integrale aanpak. Voor nieuwe Rotterdammers kan gelden dat zij een relatief grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, door het ontbreken van noodzakelijke vaardigheden om snel te kunnen participeren…

SamenWerken

SamenWerken richt zich op het zetten van stappen richting het daadwerkelijk meedoen in de maatschappij. Na het doorlopen van het traject SamenAanDeSlag zijn de statushouders klaar voor arbeid, studie, of ondernemerschap en kunnen we starten met de toeleiding naar studie en/of (vrijwilligers- of betaald) werk in een bepaalde branche. Tevens bieden wij een opleidingsprogramma gericht op duurzame toeleiding naar ondernemerschap…

Subprogramma’s

Bij de subprogramma’s gaat het om meer specifiek aanbod; voor vrouwen, voor kinderen, of een programma gericht op het vergroten van emotionele assertiviteit. Deze programma’s zijn ontstaan door goed te luisteren en te kijken naar de vraag en behoefte van de doelgroep…