In cijfers

SamenDoorSamen - Stichting Mano
Samen Actief

• Er zijn 76 maatjestrajecten gestart, 59 maatjestrajecten afgerond en 111 maatjestrajecten actief aan het eind van 2019.

• 121 deelnemers hebben taallessen gevolgd op A0, A1, A2 en B1 niveau.

• 61 deelnemers hebben de basis en plus computercursus gevolgd.

• 32 deelnemers hebben de cursus financiële administratie gevolgd.

• 18 deelnemers hebben meegedaan aan de schrijfcursus.

• Ruim 65 deelnemers hebben individuele hulp gekregen tijdens het spreekuur.

• 10 deelnemers zijn in 2019 gestart aan de pilot van het voorprogramma A0.

• 40 deelnemers hebben meegedaan aan het pilotprogramma rondom taboe- of moeilijke onderwerpen.

• 22 deelnemers namen deel aan de training Mindspring, gericht op statushouders met (risico op) psychosociale problematiek.

Verder organiseerden wij:

• 3 feesten rondom belangrijke dagen (zoals de Kerst en Ramadan). Daarmee bereikten wij 396 aanwezigen.

• 4 sportactiviteiten: voetballen met een vaste groep van 10 tot 12 jongeren.

• 11 sociale activiteiten voor volwassenen, zoals bezoek aan Rotterdams Philharmonisch Orkest, theaterbezoek, Verhalenhuis Belvedère, Arab Film Festival en diner met studenten van de Erasmus Universiteit. Aan deze activiteiten namen in totaal 108 deelnemers deel.

• Bezoek aan ruim 25 thuiswedstrijden van Feyenoord, met 11 deelnemers aan verschillende activiteiten van Stichting Hoedje van Papier, waarvan de ruime meerderheid deelnemer van SamenDoorSamen was.

Voor het project waren:

• 112 vrijwillige maatjes actief.

• 17 taal- en computerdocenten actief.

Voor hen organiseerden wij de volgende activiteiten:

• Een basistraining voor 32 vrijwilligers.

• Training interculturele communicatie voor 45 vrijwilligers.

• Training psychosociale problematiek voor 26 vrijwilligers.

• Intervisies voor 23 vrijwilligers.

• Een vrijwilligersborrel voor 37 vrijwilligers

SamenAanDeSlag

• 22 statushouders zijn begeleid door toekomstmaatjes.

• Er zijn 4 toekomsttrainingen georganiseerd voor in totaal 57 deelnemers.

• Er zijn 8 soft skills trainingen georganiseerd voor in totaal 52 deelnemers.

• Er zijn 26 motivatiebrieven en 42 cv’s geschreven met deelnemers.

• Er is 45 keer is er gesolliciteerd met deelnemers.

• 19 sollicitatiegesprekken zijn individueel geoefend en voorbereid met deelnemers.

• 32 deelnemers hebben Engelse les gevolgd in 5 groepen.

• 15 deelnemers hebben de Excel cursus gevolgd.

• 15 taalcoaches hebben statushouders begeleid op hoog niveau (B1 en B2).

• 3 Engelse taalcoaches hebben statushouders begeleid.

• 22 deelnemers hebben taallessen gevolgd op B1 niveau

SamenWerken

• 6 jobcoaches/werkmaatjes zijn gestart en getraind.

• 14 deelnemers zijn begeleid door jobcoaches.

• 68 deelnemers hebben deelgenomen aan 6 bedrijfsbezoeken en netwerkbijeenkomsten.

• 24 deelnemers hebben betaald werk gevonden

• 11 studiemaatjes zijn getraind en gekoppeld aan studenten. • 38 deelnemers zijn begeleid naar studie d.m.v. individuele gesprekken bij de onderwijsinstelling, via bezoeken bij 6 open dagen, ondersteuning bij het inschrijven, vinden van stages of werkplekken, het aanvragen van studiefinanciering, etc.

• 9 studenten of bijna-studenten hebben bijles gekregen in Engels, Wiskunde of Nederlands.

• 61 studenten zijn gemonitord na het starten van een studie in 2018 of 2019.

• 20 deelnemers zijn doorgestroomd naar een leerwerktraject of opleidingstraject.

• 7 deelnemers hebben een stage gevonden.

• 11 statushouders zijn geselecteerd voor het ondernemerstraject uit 31 aanmeldingen.

Subprogrogramma’s

• 3 mozaïekworkshops voor kinderen van 8 tot 15 jaar, waaraan 10 kinderen hebben deelgenomen.

• Bezoek aan Slimme baby’s in de bibliotheek met 2 gezinnen. • Diverse spelletjesmiddagen met gezinnen o.l.v. jongeren met in totaal 20 kinderen.

• Cursus Stripverhaal in samenwerking met The Welcome Project voor 9 kinderen.

• Actieve doorverwijzing naar Feyenoord Street League van 6 gezinnen voor voetballen.

• 2 sportdagen in samenwerking met VOZ met in totaal 28 kinderen.

• Journalistiek workshop met 11 kinderen, met de Kinderkrant als resultaat.

• Creatieve workshop, bestaande uit 3 lessen, voor 11 kinderen van 6 tot 12 jaar.

• Kinderen van 23 gezinnen namen deel aan een project voor interactief voorlezen en taalontwikkeling.

• Bezoek aan thuiswedstrijden van Feyenoord met gezinnen van SamenDoorSamen en de VoorleesExpress.

• Rondvaart met de Spido, diverse theaterbezoeken, bezoek aan Avontura en Rotterdams Philharmonisch Orkest met in totaal 62 kinderen.

• 12 vrijwilligers zijn gestart met het geven van bijles. Zij zijn getraind tijdens een basistraining en trainingen interculturele communicatie en educatieve achterstand bij vluchtelingenkinderen.

• 1 praatgroep voor Syrische gezinnen over opvoeden in Nederland met in totaal 12 deelnemers.

• 1 praatgroep voor Eritrese gezinnen over opvoeden in Nederland met in totaal 13 deelnemers.

• 2 creatieve workshops van meerdere lessen, waaraan in totaal 21 vrouwen hebben deelgenomen.

• 2 praatgroepen voor Eritrese dames, waaraan in totaal 12 vrouwen hebben deelge