Thuis in Rotterdam

SamenDoorSamen - Stichting Mano

SamenDoorSamen is een programma van Stichting Mano dat zich richt op de begeleiding van Rotterdamse statushouders naar een verbeterde zelfredzaamheid en participatie in de stad. Sinds 2016 helpen wij nieuwkomers zich thuis te laten voelen in Rotterdam. Onze aanpak is persoonlijk en op maat. Met elke deelnemer die zich bij ons aanmeldt stippelen we in een individueel intakegesprek een route uit om hem of haar zo goed mogelijk op weg te helpen in Rotterdam.

Blog

Ons programma

SamenStarten

Hier is het doel om deelnemers op een hoger taalniveau te krijgen dat nodig is om mee te kunnen doen aan het algemene programma.

SamenActief

Hier is het doel het op orde brengen van de basis: taalontwikkeling, praktische voorwaarden voor bestaanszekerheid en huisvesting, basisvaardigheden voor opleiding of werk en het ontwikkelen van een sociaal netwerk.

SamenAanDeSlag

Hier is het doel het beschikken over de kennis en vaardigheden om uit te stromen naar een werkplek, een passende opleiding, een stage of vrijwilligerswerk met uitzicht op betaald werk.

SamenWerken

Hier is het doel het daadwerkelijk aan de slag gaan met werk/studie of ondernemerschap en beginnen met het opbouwen van een netwerk.

Subprogramma’s

Hier is het doel om bepaalde deelnemers binnen de doelgroep meer specifiek aanbod te bieden.

Deelnemers

Woon je nog niet zo lang in Rotterdam en wil je hier een toekomst opbouwen? SamenDoorSamen helpt je je thuis te laten voelen in de stad. Zou je graag hulp krijgen bij het leren van de Nederlandse taal? Wil je aan het werk of gaan studeren?…

Vrijwilligers

SamenDoorSamen is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. We bieden uiteenlopende functies. Ligt jouw kracht in één-op-één begeleiding? Dan kun je aan de slag als maatje. Kom je juist beter tot je recht voor een groep? Dan kun je je inzetten als docent of coach.

Partners

SamenDoorSamen - Stichting Mano

SamenDoorSamen is maatschappelijk partner van veel bedrijven en instellingen in met name Rotterdam. Bedrijven en instellingen die zich in willen zetten voor integratie van vluchtelingen in de stad en het belang zien van inclusie.